Välkommen till Redovision

Vi är en fristående redovisningsbyrå (bokföringsbyrå) som främst arbetar med mindre, ägarledda företag och organisationer. Vi sköter ekonomiadministration såsom löpande redovisning (bokföring), momsredovisning, löneutbetalningar, leverantörsfakturor, bokslut, deklarationer och mycket annat.

Vi kan hjälpa dig med affärsplanering, budgetarbete, affärsplan och marknadsplan. Vi har också nära samarbete med flera revisionsbyråer, banker och jurister.

Vår affärsidé är att öka våra kunders resultat genom effektiv administration, goda råd och snabb ekonomisk rapportering.